Integreeritud sidesüsteemid

Telekommunikatsiooni tehnoloogiad muutuvad aasta-aastalt keerulisemaks. Tarbija vajadusi ja soove ei ole enam võimalik täielikult  rahuldada vaid ühte sideliiki/kanalit kasutades. Kõrgendatud nõudmised side kvaliteedile ja töökindlusele toovad vajaduse kombineerida erinevaid tehnilisi võimalusi. Tüüpiliseks rakenduseks on maapealse vastutusrikka sidekanali dubleerimine satelliit-side apartuuriga. See võimaldab teenuse kasutamise jätkamist ka väga suurte infrastruktuuri probleemide korral (näiteks laiaulatuslik ja pikaajaline elektrikatkestus) Tänapäeval on tugevalt muutunud nii andmete, pildi kui heli ülekande tehnoloogia. Valdavaks on nn. IP põhine transpordi mudel.  
Aitame partneritel leida kaasaegseima viisi oma äri-kriitiliste sidevajaduste kombineerimiseks.


AA-SAT Professional OÜ ;  Helgi tee 2, Rae vald 75312, Harjumaa;  Tel: +372 6014570;  E-post: info@aasat.eu