Uudised

Satelliit-side eksperdid

  • Üle 20 aasta praktilisi kogemusi satelliitside süsteemide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise alal
  • Maksimaalne kompetents kaasaegseimate sidetehnoloogiate vallas
  • Laialdased partnersuhted maailma suurimate satelliidi-operaatoritega
  • Ärikontaktid aparatuuri ning antennide tootjatega
  • Läbitud koolitused ning omandatud oskusi tõendavad sertifikaadid
  • Kindel turuliider Eestis ning lähiriikides

Satelliitside jätkab tänu oma laiaulatuslikele võimalustele võidukäiku sõna otses mõttes üle kogu maailma. Eesti oma väikese territooriumi ja arenenud taristuga vajab satelliitsidet eelkõige olemasolevate süsteemide dubleerimiseks (back-up) ja kõrgkäideldavuse tagamiseks elutähtsate teenuste pakkumisel. Mujal maailmas on satelliitside kasutusel piirkondades, kus vahemaad on pikad ja inimasustus hõre ning seetõttu pole maapealse sidesüsteemi loomine majanduslikult põhjendatud.

 
 
© 2020 AA-SAT Professional OÜ
Helgi tee 2, Rae vald 75312, Harjumaa /  Tel: +372 6014570 /  E-post info@aasat.eu