Kaasaskantavad terminalid

2005. aasta lõpus käivitunud satelliitside lahendus BGAN (Broadband Global Area Network) on esimene tõeliselt mobiilne ja globaalne teenus, mis sisaldab nii kõne- kui andmeside ning sõnumite saatmise võimalust arvuti vahendusel. Teenus on integreeritav tavalise lauatelefoniga adapteri abil või mobiiltelefoniga Bluetoothi abil. Internet pakub lisaks surfamisele ja e-mailide vahetusele ka VPN-i loomise ja suurte failide vahetuse võimalust. Eraldi Streaming IP teenus tagab püsiva ribalaiuse ja andmesidekanali edastuskiirusega kuni 256 kbp/s. Teenuse peamiseks sihtgrupiks on kõikide nende ametite esindajad, kellele internetiühendus on vajalik oma tööülesannete täitmiseks: päästetöötajad, rahuvalvajad, ehitajad, aga samuti ajakirjanikud ja matkajad, kes viibivad kõrvalistes piirkondades, kuhu muud sidekanalid ei ulatu. Enda vajadustele vajavad seadmed võib välja valida siit: . 

Explorer 110 Explorer 500 Explorer 700 Hughes 9201

BGAN_Terminal_Comparison_EN.pdf
 
 
© 2019 AA-SAT Professional OÜ
Helgi tee 2, Rae vald 75312, Harjumaa /  Tel: +372 6014570 /  E-post info@aasat.eu